Các câu hỏi thường gặp

Bạn có 3 lần chỉnh sửa ở giai đoạn Ý tưởng. Ở giai đoạn Thiết kế thi công thì hạn chế chỉnh sửa vì nó ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành hồ sơ và phải trả thêm phí ( phí thiết kế lại)

Chúng tôi sẽ giao toàn bộ file mềm thiết kế cho bạn khi hợp đồng hoàn tất.

Chúng tôi sẽ hoàn 50% phí Thiết kế khi bạn chọn chúng tôi là nhà thầu thi công trọn gói ( phí thi công >1 tỉ VNĐ)

Khi mua gói dịch vụ, bạn có thể hỏi bất cứ điều gì liên quan đến hồ sơ thiết kế căn nhà của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả dựa trên cơ sở khoa học và thực tế.

Bạn hoàn toàn được quyền sử dụng hình ảnh nhà của bạn. Tuy nhiên, bạn nên thêm dòng thiết kế là của Nhà Sinh thái.

Vâng, làm ơn. Liên hệ với tôi trước để tôi có thể gửi cho bạn một ưu đãi tùy chỉnh phù hợp nhất với những gì bạn cần và để lại các điều khoản rõ ràng, sau đó tôi sẽ tiến hành xác nhận giá cả và thời hạn của dự án.

Có, bạn có thể gửi tin nhắn cho tôi và tôi sẽ gửi cho bạn tệp PDF với tất cả các công việc chúng tôi đã thực hiện cho đến nay.